PRAWA AUTORSKIE

Jeżeli chcecie wykorzystać zdjęcia znajdujące się na blogu, możecie zrobić to tylko pod warunkiem podania źródła strony.

Jednocześnie zaznaczam, że jakakolwiek edycja zdjęć w celu dalszego ich rozprzestrzeniania musi być uprzednio uzgodniona ze mną.